Туризъм


Рай за риболовците

Баташката планина е едно от най-богатите на водни площи кътчета в България. Язовирите и реките предоставят отлични условия за риболовен спорт. Тук са установени риби, принадлежащи към 43 рода и 12 семейства. В баташките водоеми се срещат и така наречените балкански ендимиди, които се срещат само на Балканския полуостров: маришка мряна, маришка маруна, вардарски скобар, струмски гудеш, балкански щипок. Това определя и тяхното особено екологично и природозащитно значение от европейски и световен мащаб. Четирите ДДС в общината предлагат риболовен туризъм.


Ловен туризъм

Горите в Баташката община се стопанисват от 4 ДДС и 1 лесничейство.Те се грижат не само за опазването на горския фонд, но и за полезния дивеч, който в е обект на ловния туризъм. Лесничействата разполагат със свои горски разсадници, битови и административни сгради и подходяща техника за осъществяване на дърводобивната и лесовъдна дейност. Всички стопанства имат и прекрасни ловни домове, в които са създадени условия за посрещане и битуване на чуждестранните гости, дошли да ловуват по тези места.


Ски туризъм

През зимата падат големи снегове – до 65 см в града и 150 см в планината. Снегът се задържа от 2 до 5 месеца. Зимата е тиха и спокойна с най-много слънчеви дни в цяла България. Около язовир Батак е изградена и ски- писта “Батак”, с дължина 1200 м и писта за ски- бягане с дължина 20 км.


Туристически маршрути и забележителности

В центъра на град Батак е комплексът, включващ историческата църква “Св.Неделя”, построена през 1813г., сега превърната в музей-костница. Историческият музей и етнографска експозиция, също така и съградената през 1912г. църква “Св.Богородица”, един от най-големите и красиви храмове на източното православие в България. Девет действащи параклиса има в околностите на Батак. Възстановени са някои от старите баташки къщи, например Балиновата къща. Обявени за исторически и културни паметници, също заслужават интерес.
Туристически маршрути могат да се проведат до местностите “Дженевра”, “Беглика”, “Петрово бърдо” и връх “Баташки снежник”.